Studieekonomi & avgifter

 

Avgifter


Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri, det vill säga att skolan tillhandahåller lokaler, lärare samt viss utrustning. 


Materialavgift

Kostnader för material och läromedel kan tillkomma mellan 500-2000 kr beroende på kurs. På kursen Fjäll & vildmarksledare är kostnaden större (se kursens prospekt). 


Omkostnadsavgift

Studerande på skolan betalar också en omkostnadsavgift. (För studerande som bor på skolans internat är avgiften på 400 kr/termin och för externa studerande 600 kr/termin.) I denna avgift ingår kostnad för friluftsdagar, kopiering och utskrifter, förbrukningsmaterial samt försäkring. För externa studerande täcker denna avgift även fika under skoldagar samt avslutningsmiddag. 


Anmälningsavgift
En anmälningsavgift på 200 kr betalas när man tackar ja till sin studieplats. Denna återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften. Anmälningsavgifter återbetalar ej om man inte tar sin plats i anspråk.


Boende

Priser för boende på skolans internat finner du här

 

Finansiera studierna


För studier på folkhögskola om sammanlagt minst 50% kan du söka studiestöd. Mer information om vad som gäller för studiestöd finns på csn.se.


pdfStudiestöd folkhögskolestuderande 2014

 

Försäkring

Våra studerande är olycksfallsförsäkrade genom skolan. Boende på internatet behöver en gällande hemförsäkring. Privat egendom är inte försäkrad genom skolan. Om du använder privat egendom i skolans arbete sker det på egen risk. Ta kontakt med skolans expedition om du vill ha mer information om försäkringsvillkor.