Studieekonomi & avgifter

 

Avgifter

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri, det vill säga att skolan tillhandahåller lokaler, lärare samt viss utrustning.

 

Omkostnadsavgift

Internatstuderande ....... 400 kr/termin.
I avgiften ingår kostnad för friluftsdagar, försäkring, kopiering, utskrifter och förbrukningsmaterial.

Externatstuderande.......Heltid: 600 kr/termin, deltid och distans: 300 kr/termin.
I avgiften ingår, förutom ovanstående, även kostnad för fika under skoldagar samt avslutningsmiddag. 

 

Materialavgift
Kostnader för material och läromedel kan tillkomma mellan 500-2000 kr beroende på kurs. På kursen Fjäll & vildmarksledare är kostnaden större (se kursens prospekt).

 

Boende
Priser för boende på skolans internat finner du här

 

Finansiera studierna

För studier på folkhögskola om sammanlagt minst 50% kan du söka studiestöd. Mer information om vad som gäller för studiestöd finns på csn.se.


pdfStudiestöd folkhögskolestuderande 2014

 

Försäkring

Våra studerande är olycksfallsförsäkrade genom skolan. Boende på internatet behöver en gällande hemförsäkring. Privat egendom är inte försäkrad genom skolan. Om du använder privat egendom i skolans arbete sker det på egen risk. Ta kontakt med skolans expedition om du vill ha mer information om försäkringsvillkor.