Folkmusik på fiol - fördjupning

 

Kurstid
7 januari - 5 juni 2019

Sista ansökningsdag
Löpande antagning i mån av plats.

pdfFolkmusik fiol - fördjupning, mer info...

 ansok knapp mfs

Du kan även söka via epost eller skriftligen. 
Läs mer här!

 

instagram Logo PNG Transparent Background download  #malungsfolkmusikkurser 

  

 

 

fiol grund

 

 

Kontakt
Jonas Brandin web

Jonas Brandin,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kursen vänder sig till dig som:
  • spelat folkmusik på fiol i minst 2 år
  • vill bli bättre på att spela fiol, tekniskt och musikaliskt
  • vill fördjupa ditt låtspel och bredda repertoaren
  • är intresserad av att lära dig mer om svensk/norsk/nordisk folkmusik på fiol, dess stilar, uttrycksmedel och historia
  • vill pröva på att spela till dans på ett djupare plan
  • Fördjupa din kunskap och förståelse för några folkmusikaliska förebilders stil, tonspråk och spelsätt.

 

Kursbeskrivning

Kursinnehåll och arbetssätt bestäms av studerande och lärare i samråd. Fiolspelet är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men enskild undervisning och gruppundervisning förekommer.

Fiolspel och teknikmiamarin web

Vi spelar låtar ur den nordiska fioltraditionens olika repertoarområden och lär oss om deras historia och funktion. I kursen ingår låtspel, att kompa, spela stämmor, improvisation, stråkteknik, snabbhet, koordination, lägesspel, strängväxlingar, klang, renspel och ton. Till fioltekniken räknas också ergonomi där vi jobbar med sambandet mellan fiolen och kroppen. Vi utgår också från varje enskild deltagares musik, för att utöka vår repertoar och träna på att själv lära ut låtar.

Sång och dans
En central tanke med pedagogiken på skolan är tanken att fiolspel, sång och dans är integrerade med varandra. Därför ingår undervisning i danser som polska, vals, schottis, engelska samt vissång och trall. Vi övar också på att spela till dans.

Musikteori
Musikteorin på kursen handlar ofta om de redskap som behövs för stämspel och komp samt den notkunskap du behöver för att kunna ta ut och teckna ner melodier. Musikteorin är starkt kopplad till instrumentet.

Instrumentkunskap
Inom instrumentkunskap ägnar vi oss åt att förstå hur fiolen är byggd och hur man sköter den.

Scenisk framställning
Scenisk framställning kommer vi också att ägna oss åt, vilket innebär att du som studerande framför dina låtar solo eller i grupp på scen. I samband med detta kommer vi att prata om konsertproduktion, ställa samman program och gå igenom hur man kan förbereda och genomföra konserter.

Vi har kontinuerligt samarbete med sång- och danskurserna och även med övriga kurser på skolan. Det kan tex vara gemensamma lektioner i ensemblespel, musikhistoria, musikteori, spel/sång till dans och konsertproduktion. Vi strävar efter att göra minst en resa för några lärare och studerande till någon skola, festival eller liknande varje år. Kursdeltagarna åker också själva till festivaler och stämmor.


Fiollärare på kursen är Jonas Brandin och Mia Marin. Övriga lärare är Maria Röjås och Ann-Sofi Nilsson (sång), samt Anna Öberg (dans). Varje år gästas vi också av andra spännande pedagoger från folkmusikgenren.

 

Det totala antalet platser på Folkmusik fiol (terminskurs + Integrerad distanskurs) är 16 st och sökande till terminskursen har företräde i urvalsprocessen.