Lärande för livet

Det är aldrig för sent. Med detta som ledord erbjuder vi på Malungs folkhögskola alternativa sätt att göra det som du inte hunnit med i livet eller det som du inte trodde du hinner med.

Det kan vara studier på grund- eller gymnasienivå som kombineras med praktiska och spännande profilämnen i en indivduellt anpassad studieplan. Det kan vara flexibla studieformer som distanskurser eller kortare kurser. Det kan också vara kurser för dig som behöver utveckla dina färdigheter för en bättre livskvalité. Förutom de kurser vi erbjuder är vi alltid öppna och nyfikna för nya idéer och förslag.

 

Allmän kurs - med tre inriktningar:

Distanskurser:

Kort- och sommarkurser:

Övriga kurser: