Folkmusik

"På Malungs folkhögskola sker en stor del av undervisningen i grupp. Gruppen bidrar till inspiration och lust, viktiga ingredienser för ett lyckat resultat. Den enskilda kursdeltagaren har möjlighet att både koncentrera sig på sin egen lärandeprocess och samtidigt ta del av utvecklingen hos de övriga i gruppen. Reflektioner och frågor kring lärandet behandlas gemensamt och som enskild får du svar på både dina och andras frågor”.

Maria Röjås (Kursföreståndare för Folklig vissång)

 

Folklig vissång
Grundkurs

Läs mer ››

Vokal folkmusik
Solosång

Läs mer ››

Folklig vissång - integrerad distanskurs

Läs mer ››

Vokal folkmusik
Ensemble

Läs mer ››

Västerdalarnas sångskatt

Läs mer ››

Folkmusik fiol
Fördjupningkurs

Läs mer ››

Folkmusik fiol
Grundkurs

Läs mer ››

Folkmusik fiol
Distans

Läs mer ››

Integrerad distanskurs - fiol

Läs mer ››

Folklig dans
Distans

Läs mer ››

Folklig dans
Fördjupning

Läs mer ››

Kortkurser & sommarkurser

Läs mer ››

 

instagram Logo PNG Transparent Background download

 #malungsfolkmusikkurser